Materiały pomocnicze dla słuchaczy Szkoły Policealnej o kierunku technik rachunkowości.