Materiał pomocniczy dla słuchaczy klas II i III Technikum Uzupełniającego w zawodzie technik handlowiec