Kurs stanowi próg do rozwijania potrzeby obcowania z książką.